CIW 55.65.75 SIDE HUNG OPEN IN WINDOW

According to different requirement in performance and cost, Winboss Inside Casement Window can be separated into three main series – CIW 55, 65, 75 (frame size). CIW75 is a ultra - high performance system which can respond to any top requirements

Category:

CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT VÀO TRONG

* According to different requirement in performance and cost, Winboss Inside Casement Window can be separated into three main series – CIW 55, 65, 75 (frame size). CIW75 is a ultra – high performance system which can respond to any top requirements when cooperating with impeccable opening function. Cooperating with the top – grade hardware system of Sobinco (Belgium), the maximum load has been increased to 170Kg per sash. Good quality sealing system ensured the window reach an skyscraping standard of sealing.

* Theo yêu cầu khác nhau về Hiệu năng và Chi phí, Winboss có những hệ cửa sổ mở quay lật vào trong theo ba loại: CIW 55, 65, 75 (độ dày của khung bao). CIW75 là loại cửa sổ có chức năng mở quay lật vào trong hoàn hảo, với hiệu năng cực kỳ cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu hàng đầu về yêu cầu cách âm và cách nhiệt. Tích hợp với hệ thống phụ kiện hàng đầu thế giới là Sobinco (Bỉ), trọng lượng tối đa mỗi cánh cửa lên đến 170Kg. Được áp dụng công nghệ thoát nước được tính toán khoa học, độ kín khít của loại cửa này rất tốt.

Thanks!

(+84) 906 965 333