COI 135 OUTSIDE – INSIDE CASEMENT WINDOW

Opened windows and fixed glass installing at the same side can really realize thermal insulation for this product. All glazing bead at inward side can not only solve the problem of anti - burglar in low buildings, but also can solve the problem of constructive security in high building.

Category:

Cửa sổ mở quay có lưới chống muỗi trong nhà

* Opened windows and fixed glass installing at the same side can really realize thermal insulation for this product. All glazing bead at inward side can not only solve the problem of anti – burglar in low buildings, but also can solve the problem of constructive security in high building. The brand new draining structure to guarantee the significant water tightness of the window. Two different series are available to select, we can make the most cost – effective design according to customers’ demands.

* Bạn sẽ thực sự nhận thấy khả năng cách nhiệt tuyệt vời của sản phẩm này, với tất cả các giải pháp của hệ 135, kể cả cửa sổ hay vách kính cố định. Các lớp kính bên trong không chỉ giải quyết vấn đề chống trộm ở các tòa nhà thấp tầng, mà còn có thể giải quyết vấn đề an toàn cho các tòa nhà cao tầng (vì cửa có 2 lớp riêng biệt). Được áp dụng công nghệ thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, độ kín khít của loại cửa này rất đảm bảo so với các loại cửa thông thường. Có hai loại khác nhau để lựa chọn, chúng tôi sẽ thiết kế hiệu quả nhất về mặt chi phí và nhu cầu của khách hàng.

Thanks!

(+84) 906 965 333