COW 55.65 SIDE HUNG OPEN OUT WINDOW

Winboss Outside Casement Window have Two series –COW 55, 65 (frame size). Cooperating with the top - grade hardware system of Sobinco (Belgium), the maximum load has been increased to 170Kg per sash. COW series can perfectly match with other fixed

Category:

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI

* Winboss Outside Casement Window have Two series –COW 55, 65 (frame size). Cooperating with the top – grade hardware system of Sobinco (Belgium), the maximum load has been increased to 170Kg per sash. COW series can perfectly match with other fixed or opened products on account to its specialized transfer profiles for inside – outside open. High quality sealing system ensured the window reach an skyscraping standard of sealing.

* Winboss có hai loại cửa sổ mở quay ra ngoài: COW 55, 65 (độ dày của khung bao). Tích hợp với hệ thống phụ kiện hàng đầu thế giới là Sobinco (Bỉ), trọng lượng tối đa của mỗi cánh cửa lên đến 170Kg. COW hoàn toàn tương thích khi kết hợp với các vách cố định hoặc cửa đi & cửa sổ mở hướng khác (mở trong hay mở ngoài). Được áp dụng công nghệ thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, độ kín khít của loại cửa này rất đảm bảo so với các loại thông thường.

Thanks!

(+84) 906 965 333