GOLD SERIES

Được phát triển dựa trên mục đích cung cấp cho thị trường những sản phẩm cửa nhôm chất lượng nhưng vẫn giữ được mức giá ưu đãi bộ phận R&D Winboss đã phát triển hệ Gold thành Gold Vip + phụ kiện CMECH (Mỹ) và Gold Standard + phụ kiện KinLong (Trung Quốc).

GX55 SLINGING – FOLDING DOOR

Cửa đi xếp trượt hệ GX55 sử dụng nhôm xingfa hệ GX55 không cầu đi kèm các phụ kiện: FXZ1B Upper Pivot Hinge System, FXZ11 Side Pivot Hinge, CDQ20 Transmitter,...

GT93 SLIDING WINDOW & DOOR

Cửa đi, cửa sổ trượt nhôm hệ GT93 sử dụng nhôm xingfa hệ GT93 không cầu đi kèm các phụ kiện TLG01-1200 Transmitter, CZS319 Handle, U03C Locking Plate, Cl50G33K24,...

GW55 INSIDE – OUTSIDE CASEMENT WINDOW

Cửa sổ mở ngoài (quay/hất) hệ GW55 sử dụng nhôm xingfa hệ GW55 không cầu đi kèm các phụ kiện CZS319 Handle, ZCD55 Transimission Rod, N39 Side Transimisson Rod, ...

GD55 INSIDE – OUTSIDE CASEMENT DOOR

Cửa đi mở trong - mở ngoài hệ GD55 sử dụng nhôm xingfa hệ GD55 không cầu đi kèm các phụ kiện MZS20, MSB28/I, MSB28/II, N40, SK32, AMS26-9A, LHD63, KIL4730.